loga UE
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projekt eobywatel
logo EOBYWATEL
loga UE

O projekcie

Z dniem 1 grudnia 2016 roku Krajowa Izba Gospodarcza w partnerstwie z Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia oraz Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku rozpoczęła realizację projektu pn. e-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie projektu zaplanowane jest na 30 listopada 2018 r.

Głównym celem Projektu jest zbudowanie w 68 gminach lokalnych partnerstw skupionych na wzmacnianiu kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin w oparciu o lokalnych liderów, instytucje i organizacje a także budowa i rozwój kompetencji cyfrowych 8338 mieszkańców gmin poprzez procesy wsparcia lokalnych partnerstw.

Do realizacji celu głównego prowadzić będą cele szczegółowe, m.in.:

  • wsparcie lokalnych partnerstw w procesie budowy potencjału i wdrożeniu celów związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin,
  • wyposażenie lokalnych partnerstw w narzędzia metodyczne (programy szkoleń, szkolenia elektroniczne, narzędzia zarządcze i metody pracy) i sprzęt pozwalające na funkcjonowanie lokalnych centrów,
  • rozwój kompetencji cyfrowych u mieszkańców gmin objętych wsparciem
  • zmiana świadomości w społecznościach lokalnych 68 gmin w zakresie korzyści płynących z wrodzenia w życiu codziennym kompetencji cyfrowych
© 2017-2024 Krajowa Izba Gospodarcza. Wszelkie prawa zastrzeżone.