loga UE
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projekt eobywatel
logo EOBYWATEL
loga UE

Promocja

W ramach realizacji projektu jest prowadzona kampania promocyjno-informacyjna z wykorzystaniem radio, telewizji, materiałów promocyjnych oraz Internetu. Zorganizowane zostaną 136 pikniki cyfrowe, 136 spotkania informacyjne oraz 4 konferencje ponadregionalne dla co najmniej 200 uczestników.

Wszystkie działania promocyjne maja na celu wzrost świadomości uczestników – mieszkańców gmin w zakresie korzyści płynących z wdrażania w życiu codziennym kompetencji cyfrowych oraz będą zgodne z zasadami dotyczącymi równości szans kobiet i mężczyzn.

© 2017-2021 Krajowa Izba Gospodarcza. Wszelkie prawa zastrzeżone.