loga UE
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projekt eobywatel
logo EOBYWATEL
loga UE

Szkolenia

W ramach projektu realizowane są szkolenia dostosowanie do potrzeb, oczekiwań i ograniczeń Uczestników, w tym:

Szkolenia tradycyjne, których celem jest nabycie i doskonalenie umiejętności informatycznych w zakresie obsługi komputera oraz wykorzystania komputera w realizacji dowolnych zadań w życiu codziennym i zawodowym uzupełnionych indywidualnymi zajęciami skierowanymi do grup o specyficznych potrzebach (osób niepełnosprawnych) oraz osób po 65 roku życia oraz do wszystkich uczestników szkoleń  wymagających dodatkowego kontaktu z trenerem. Uczestnicy do wyboru będą mieli bibliotekę szkoleń dedykowanych poszczególnym grupom wiekowym, statusom, grupom zawodowym 9 rodzajów szkoleń.

Szkolenia elektroniczne, których celem jest uzupełnienie lub rozwinięcie Umiejętności w poszczególnych obszarach życia codziennego. Uczestnicy do wyboru będą mieli bibliotekę szkoleń dedykowanych poszczególnym grupom wiekowym, statusom, grupom zawodowym 25 rodzajów szkoleń.

Szkolenia w technologii BLENDED LEARNING dedykowane różnym grupom zawodowym, statusom i grupom wiekowym. Celem szkoleń jest nabycie i doskonalenie konkretnych umiejętności cyfrowych. Uczestnicy do wyboru będą mieli bibliotekę 8 szkoleń stacjonarnych oraz 8 szkoleń elektronicznych.

Zaplanowane w bibliotece szkoleń tematy szkolenia odpowiadają obszarom zainteresowań kobiet i mężczyzn zgodne z zasadą równości szans.

© 2017-2021 Krajowa Izba Gospodarcza. Wszelkie prawa zastrzeżone.